Anna Rowicka

Anna Rowicka – lekarka specjalizująca się w psychiatrii dorosłych. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Współtworzy Przestrzeń terapeutyczną, stworzoną w celu promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego.