Wacław Sobaszek

Wacław Sobaszek – współzałożyciel olsztyńskiej „Pracowni”, interdyscyplinarnej placówki twórczo-badawczej. Od 1982 w Węgajtach, muzykuje, reżyseruje i pisze. Od 2003 roku jest Gospodarzem Wioski Teatralnej.