Zyta Rudzka

Zyta Rudzka – dramatopisarka, pisarka, poetka i scenarzystka filmów o sztuce.